Eén maal per jaar organiseert de Historische Vereniging Oud Stolwijck  een Ledenvergadering (in combinatie met een contactavond). In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. De Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Alleen leden hebben stemrecht in de vergaderingen. Voor meer informatie zie: Lidmaatschap